demo updated a task list: Brainstorming
6 days ago
demo updated a task: Uzyskanie odpowiedzi
6 days ago
demo created a task: Uzyskanie odpowiedzi
6 days ago
demo created a task: Uzyskanie odpowiedzi
6 days ago
demo updated a milestone: Impreza
6 days ago
demo updated a task: Analiza funkcjonalności
6 days ago
demo updated a task: Analiza funkcjonalności
6 days ago
demo updated a milestone: Impreza
6 days ago
demo updated a task: Analiza korzyści
6 days ago
demo created a task: Pytania
6 days ago
demo updated a task: Pytania
6 days ago
demo updated a project: Zakupy komponenetów
6 days ago
demo updated a project: Zakupy komponenetów
6 days ago
demo updated a project: Zakupy komponenetów
6 days ago
demo updated a project: Zakupy komponenetów
6 days ago
demo updated a project: Zakupy komponenetów
6 days ago
demo updated a project: Zakupy komponenetów
6 days ago
demo updated a project: Zakupy komponenetów
6 days ago
demo updated a project: Zakupy komponenetów
6 days ago
demo updated a project: Zakupy komponenetów
6 days ago